Loading

PerfoBor

Service

Perfobor Farkı

Son yıllarda Bor elementinin önemi ile ilgili büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bor’un dünya üzerinde bulunan rezervlerinin büyük bir bölümü ise ülkemiz topraklarında bulunmaktadır. Bor ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları dünya ölçeğinde büyük bir hızla yürütülmektedir. Bor; metalürji, enerji, savunma sanayileri, tıp ve birçok endüstriyel alanda önemli elementlerden birini teşkil etmektedir. Bu alanlardan biri de Bor’un, aşınmaya dirençli bileşikler oluşturarak metal aşınmasını minimum seviyelere indirmesidir. Bunun için Bor bileşiklerinden ilgili olanlarının metal yüzeylerine gereken kalınlıklarda kaplanması, sürtünmeyi azaltan ve aşınmayı önleyen yöntemlerden biri olarak bilinmektedir. Bu amaçla; tarafımızdan on yıl süreli bir Ar-Ge çalışmasının ardından PERFOBOR adı altında özel bir ürün geliştirilmiştir. Bu çalışmalar aşamasında ürünün ileri teknoloji ile elde edilmesi, sürtünmenin, dolayısıyla metal aşınmasının en aza indirilmesi, enerji tasarrufunun sağlanması,  tüketim savurganlığın azaltılması, ekonomik olması,  “çevreye zarar vermeyen doğa dostu” özelliğinde bir ürün olması ilke edinilmiştir.

PERFOBOR, 4 zamanlı motorlarda yakıt tüketimini azaltmaya, hareketli metal aksamların sürtünme katsayılarını düşürmeye, sürtünen yüzeylerin aşınmasını önlemeye, yıpranmış motor titreşimlerini-seslerini engellemeye, motorların ömrünü uzatmaya, egzoz emisyonlarını iyileştirmeye yönelik olarak  tasarlanmış ve üretilmiş olan yeni bir üründür.

PERFOBOR; Akışkan sıvı formunda bir solüsyondur. Sürtünen yüzeylerde oluşturduğu  mikrofilm kaplamanın sürtünme katsayısı 0.001  dir. Bu nedenle PERFOBOR; Elmas’a en yakın germe (elastikiyet) modülüne (Elmas; 97 Gpa, Perfobor; 82 Gpa) sahip bir üründür.

PERFOBOR;  Motorun çalışması sırasında motor yağı ile birlikte dolaşıma girer. Bu aşamada sürtünme, ısı ve basınç etkisiyle solüsyon buharlaşır. Bu buhar , öncelikli olarak sürtünen yüzeyleri temizlerken, solüsyon içerisindeki aktif bileşenler yüzeylere sıvanır. Bu sıvanma ile yüzeylerde bulunan delikler , çizikler, çatlaklar ve aşınma boşlukları dolar. Buharlaşma sonuna kadar bu işlem devam eder. Bu sayede motor içerisindeki sürtünen yüzeylerde mikrofilm halinde aşınmaya dirençli, kalıcı ve kaygan bir kaplama oluşur.

PerfoBor Uygulama Alanaları

   Perfobor, Benzin, Diesel, LPG, CNG, LNG, Etanol… vb. yakıtlarla çalışan, 4 zamanlı tüm motorlarda kullanılır. Bu kapsam içerisinde; otomotiv sektöründe bulunan tüm araçlar, raylı sistem lokomotifleri, deniz ve hava taşıtları, elektrik üreteçleri (jeneratörler), tarım ve iş makineleri, her türlü kompresörler bulunmaktadır. Bunların yanında modifiye yapılmış olan araç motorlarında da kullanılır.

PERFOBOR’UN  FARKI

Boyut farkları olan sert nano partiküllü motor katkıları, iki metal arasında bilye görevi görerek daha yumuşak olan metalleri aşındırırlar. Ayrıca sert ve kuru tanelerin (ince kum, cam tozu gibi) birbiri üzerine yapışmaları mümkün olamaz. Perfobor; motor yağı ile birlikte motor içinde yol alırken, içerisindeki aktif bileşenler ortamdaki ısı, basınç ve sürtünme etkisiyle yüzeylere yapışır. Hareketli aksamların yüzeylerinde oluşan çizik, çatlak ve çukurlara dolgu yaparak kalıcı, kaygan, çok sert ve mikrofilm kalınlığında tabaka oluşturur. Bu işlevi gerçekleştirirken, birbiri üstüne preslenerek yapışmak suretiyle sıkılaşarak sertleşir ve camlaşır. Kalıcı kaplama oluşturan ve tane boyutu olmayan özelliği sayesinde  yüzey aşınması veya motor kilitlenmesi gibi yan etkiler oluşturmaz.

Perfobor, akışkan sıvı bir solüsyon olması sayesinde yağ filtrelerinin içerisinden rahatlıkla geçerek tıkanmaya yol açmaz. Ayrıca yağlarda bulunan katkı maddeleriyle veya eskimiş yağlar içerisinde bulunan materyallerle (kurum, tortu vb.) hiçbir şekilde kimyasal reaksiyona ve fiziksel etkileşime girmez.

 Uygulamadan sonra motorun ısınması ile orantılı olarak solüsyon buharlaşırken, içerisindeki aktif maddeler yüzeylere kaplanmaya başlar. Uygulama için motorun önceden ısıtılmasına gerek yoktur.  Ayrıca kullanım ömrünü % 70 aşmamış olan veya kirlenmemiş, renk ve kıvam olarak özelliğini kaybetmemiş yağların değiştirilmesine gerek bırakmaz. Bekleme süresinde tortu, çökelti, ayrışma, tane veya tanecik oluşturmaz. Bu nedenle de raf ömrü uzundur ve uygulama öncesinde dakikalarca çalkalanmasına gerek yoktur. Uygulama kolaylığı sağlar, zararlı atık oluşturmaz, çevreci ve uzun ömürlüdür. Perfobor ;  tüm bu özellikleri sayesinde  dünyada bir ilktir.

 • PERFOBOR’ UN YARARLARI
 • Perfobor, kullanım süresi boyunca % 12 -% 30  “yakıt tasarrufu”  yapar. Bu oran aralığı, araçların motor teknolojilerine, imal edildikleri metal özelliklerine ve yıpranma miktarlarına göre değişiklik göstermektedir.
 • *Bir kez uygulama ile motorlarda 80.000-120.000 km mesafeler veya 1.200-1.800 saatlik süreler boyunca sorunsuz olarak koruma sağlar. Peryodik yağ değişimlerinden etkilenmez.
 • Kompresyon oranında % 95-100 iyileşme gösterir. Egzoz emisyonları, HP-TORK gücü, hızlanma ivmesi vb. performans değerlerini, araçların fabrika değerlerine (bazı araçlarda bu değerlerin de üzerine) çıkarır.
 • Motor içerisindeki hareketli parçaların sürtünen yüzeylerinde oluşan mekanik aşınmayı engeller. Bu sayede motor titreşimini, sesini ve sarsıntısını en az seviyeye indirirken, gürültü kirliliğini de önler.
 • İlk çalışmayı kolaylaştırır. Motor aşınmalarının %75’i beklemiş veya soğuk motorların (özellikle kış aylarında ve sabahları) ilk çalışması sırasında oluşur. Perfobor, bu olumsuzluğu tamamen ortadan kaldırır.
 • Yağın yanarak eksilmesini engelleyerek,  bir daha yağ eksilmesine izin vermez. Aynı zamanda eksilen yağın yanarak
 •  egzozdan atılması sonucu oluşan fazla duman salınımını da engeller.
 • İçeriğindeki bileşenler motorun hareketli aksamlarının sürtünen yüzeylerinin temizlenmesini, kurum, karbon ve
 •  tortuların yüzeylerden uzaklaşmasını sağlar. Yağlama yağlarının kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayan bir yapıdadır.
 • Maksimum etkisini; yaz aylarında 30 dakika, kış aylarında 40 dakika  içerisinde gösterir.
 • İdeal yanmayı sağlar. Sürtünmeden kaynaklanan motor ısısını düşürür.
 • Motorların sürtünen aksamlarına ait bakım, onarım, yedek parça, işçilik ve zaman kaybı gibi giderleri ve olumsuzlukları minimuma indirir.
 • Egzoz emisyonlarını iyileştirmesi, yakıt tüketimini azaltması, enerji kayıplarını önlemesi ve gürültü kirliliğini azaltması ile doğrudan bir çevrecidir.